• Köszönjük az ifjúsági hittantáborhoz kapott háttér imádságokat! A héten egyházmegyénk papnövendékeinek van tábora, értük is imádságot kérünk.
• Hálásan köszönjük a rengeteg segítséget, amit Ferenc atya vasmiséjének megünnepléséhez és az azt követő vendéglátás megszervezéséhez kaptunk. Jó volt újra együtt, közösségben ünnepelni!
• Hétfőn és szerdán a megszokott időben lesz szentmise a kápolnában.
• Kedden Nagyboldogasszony napján, amely parancsolt ünnep, este 18h00-kor lesz szentmise a templomban.
• Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a megszokott vasárnapi miserend érvényesül.