Mk 9,30-37

Különösen is szép a mai evangéliumban Jézus végtelen türelme, ahogyan a tanítványait oktatja.