Iz 61,1-2a.10-11; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28

Advent harmadik vasárnapját a mise bevezető éneke miatt, illetve Krisztus születése ünnepének közelsége miatt is örvendetes vasárnapnak hívjuk.