Válassza az Oldal lehetőséget

Gyermek-keresztelés kérése

KERESZTELÉS KÉRÉSE
csecsemő (kisgyermek) számára

A gyermek születése öröm és titok. „Mi lesz ebből a csodálatos pici lényből? Kire bízhatjuk rá a sorsát?” – merül fel a kérdés a szülőben. – Aki hisz, vagy akár csak sejtelme van a hitről, tudja, hogy Isten kezébe teheti gyermekét, és Jézus Egyházára bízhatja őt. Ezért kéri a csecsemő vagy gyermek megkeresztelését.

Plébániánkon szeretettel várjuk a szülőket, akik meg szeretnék kereszteltetni gyermeküket.

Hogyan kell keresztségre jelentkezni?

Keresztelés kérésére, a keresztelési felkészülés megbeszélésére be lehet jelentkezni telefonon, a plébánia telefonszámán, irodaidőben. Ekkor egyeztetni lehet az időpontot, amikor legalább egyik szülő személyesen bejön, hogy adataikat felírjuk, valamint a felkészüléssel és a kereszteléssel kapcsolatos teendőket megbeszéljük.

A keresztelésre a felkészítő beszélgetések után kerül sor.

Felkészülés a keresztségre

A gyermek keresztelése alkalmával a szülők

  1. hitvallást tesznek gyermekeik nevében (a keresztség felnőttek esetében tudatos hitet tételez fel, gyermekek esetében legalább egyik szülő hite képviselheti a csecsemő hitét);
  2. továbbá ígéretet tesznek arra, hogy hitben, és az Egyház közösségében fogják nevelni gyermeküket (hisz e nélkül a keresztség hamis formalitás volna).

A keresztségre felkészítő beszélgetések segítséget szeretnének nyújtani a szülőknek, annak átgondolásában,

a) mi történik a keresztségben,
b) mit jelent az, hogy ők a keresztség során hitvallást tesznek,
c) mi a szülők feladata a gyermek vallásos nevelésében, és hogyan segít ebben nekik a keresztény közösség, az egyház.

Ha a gyermek keresztségét csak egyik szülő kívánja, a másik inkább csak beleegyezik abba, akkor is szeretettel várjuk a keresztséget kérő felet, de szeretnénk alkalmat találni a másik házasféllel való beszélgetésre is, hogy ő is részesévé váljon (a maga módján) a keresztelés ünnepének és mondanivalójának.

A keresztségi beszélgetések családias légkörben zajlanak plébániánkon. A beszélgetéseken általában István  atya, egy fiatalabb és egy tapasztaltabb házas(pár) is jelen van. Az utóbbiak saját életük tapasztalatát elmondva beszélnek a keresztség gyümölcseiről, és a szülők szép és szent feladatairól, amelyeket a keresztségben vállalnak, illetve amelyekre a keresztségben meghívást és erőt kapnak.

A beszélgetések során törekszünk megismertetni az édesanyákat a plébániánkon rendszeresen találkozó fiatal mamák csoportjával – amely örömet és támaszt nyújt sok kisbabás édesanyának. Hozzájuk kapcsolódik a fiatal házasok időnkénti találkozója (nevelési, pár-kapcsolati stb. témákkal), amelyre az édesapákat is hívjuk.

Az érdeklődőknek lehetőségük van bekapcsolódni olyan fiatalok csoportjába is, akik szeretnék közelebbről megismerni a hitet, a kereszténység titkait (évről-évre indul ilyen csoportunk). E csoportok tapasztalata, hogy nem elsősorban oktatást kapnak a találkozásokon, hanem mindenekelőtt legbensőbb egyéni (és a párkapcsolatot is érintő) kérdéseikre találják meg a választ: magukat találják meg.

A felkészülés időtartamáról

A keresztséget kérő szülő(ke)t három beszélgetésre várjuk feltétlenül, és lehetőséget adunk további beszélgetésekre is, amennyiben valaki a keresztény hit alapjaival szeretne megismerkedni.

A beszélgetések egy bő óráig tartanak. (A beszélgetések, a résztvevők igényétől függően hetente, vagy kéthetente zajlanak.) Az összejövetelek időpontját, a szülők igényeinek megfelelően törekszünk megtalálni; úgy hogy legalább egy alkalommal az édesapák is jelen lehessenek – és bekapcsolódhassanak a felkészülésbe.

A felkészülés ideje alatt a vallásos (vagy a vallásos életet vállalni kívánó) szülőnek módja nyílik megújítani (vagy megkezdeni) a katolikus hit-élet erőt-adó „gyakorlatait”, az imádságot, a szentmisére járást; illetve a szentgyónást is annak, aki volt első-áldozó, és fel van készülve a gyónás általi megújulásra. (Minderről személyesen elbeszélgetünk.)

Keresztelésre felkészítő beszélgetéseket általában több keresztséget kérő szülő számára együtt indítunk, de mód van a személyes beszélgetésre is. Minél korábban jelentkezik valaki, annál könnyebb lehet a felkészítő beszélgetések idejét egyeztetése.

Keresztszülő ki lehet?

A keresztszülők is ígéretet tesznek a keresztség szertartásában arra, hogy segítenek majd a gyermeknek és a szüleinek a gyermek hit szerinti nevelésében és vallásos életében.

Az elmúlt századokban a keresztség társadalmi szokás is volt. Hiszen akkoriban az egész társadalom (legalábbis bizonyos értelemben) kereszténynek volt mondható. Mára a helyzet megváltozott. Egy keresztény jellegű társadalomban természetes volt, hogy bármely közeli rokon vagy barát lehetett keresztszülő.

Ma az egyház (a megváltozott kornak megfelelően) azt kéri: olyan személy legyen keresztszülő (legalább az egyik), aki gyakorolja hitét (ha párkapcsolatban él, rendezett egyházi házassága van), azaz aki – keresztségben tett ígéretének megfelelően – a szülők segítségére lehet majd a gyermek vallásos nevelésében.

Ha egyik keresztszülő nem felel meg ennek a követelménynek, de szeretne a hit szerint és az egyházban élni, válhat keresztszülővé, ha elindul a hit, az Egyház felé közeledés útján.

Jó, ha mindkét keresztszülő alkalmas arra, hogy a gyermek hitbeli növekedését támogassa. De ha csak az egyikük tudja ezt a szolgálatot biztosítani, az egyház a család kérésére a másik „keresztszülő-jelöltet” is elfogadja – ha nem is vallásos, de vállalja a gyermek lelki fejlődésének keresztény-emberi  támogatását.

A mondottakból következően a keresztszülő-jelölteket is szeretettel várjuk a felkészítő beszélgetésekre (ha el tudnak jönni), hogy ők is felkészülhessenek arra az ígéretre, amelyet a keresztségben Isten színe előtt tenni fognak.

Aktuális információk

Elkezdődtek a plébánia épületének felújítási munkálatai

Verőce kapolikus plébánia

Elkezdődtek a plébánia épületének felújítási munkálatai, melyben új tetőt és födémet kap az épület, valamint néhány nyílászáró kicserélésével és belső felújítással az iroda helyiség és még egy helyiség használhatóvá válik. Az építkezés egyrészt a Magyar Falu Programon keresztül állami támogatással, másrészt Egyházmegyei támogatással, Önkormányzati támogatással, és nagyban egyházközségi önrész hozzátételével valósul meg. Ahhoz, hogy a pályázatnak megfelelő terveket megvalósítsuk még további anyagi erőfeszítésre van szükség: 3 millió forintot kellene összegyűjtenünk. Az adományokat a következőképpen gyűjtjük: Készítettünk egy kirakható képet a plébánia épületéről. A 300 darabos kirakós minden egyes darabja 10 000 forintot ér, így a kép kirakásával meg is volna a szükséges összeg. A kirakós darabok természetesen nem csak egy, hanem több adományból is összeadódhatnak, tehát a legkisebb adomány is számít. Minden adományozó a Szűz Mária oltárunk oltárképéről kap egy kis képet. Az adományozók nevét felírjuk és a kirakott kép hátoldalán szeretnénk majd feltüntetni.

Mindemellett lehetőség van újra Bárth Dániel, Verőce reformkori életéről szóló könyvének a megvételére is 1000,- Ft-os áron, amellyel szintén az építkezést támogatjuk.

Kapcsolat

Tel: +36 30 894 0110
e-mail: plebaniaveroce@gmail.com

Irodai ügyek intézése:
előzetes telefonos, vagy e-mailes egyeztetés alapján.

Plébánia támogatási számlaszám

Verőce Szent András Plébánia:
11742094-20163154-00000000

PÜSPÖKI KÖRLEVÉL ANYAGI TÁMOGATÁS ÜGYÉBEN (2020. MÁRCIUS 24.)

Marton Zsolt püspök

Pályázatok

“A közösség érték” c. EGYH-15 kódszámú felhívás keretében benyújtott pályázatunkat,  az EMMI támogatásával valósítottuk meg.

Események naptára

2022. október
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategóriák

Ajánlott linkek

katolikus.hu

Magyar Kurír

Evangelium 365 honlap és szolgáltatások

Szentiras.hu

Károli biblia

Mária rádió internetes adás

Magyar Katolikus Rádió

Szent István Rádió Internetes adás

Vatican News

KÁRPÁT-MEDENCEI KATOLIKUS CSALÁDHÍREK

MAGYAR LITURGIKUS ÉS EGYHÁZZENEI INTÉZET

MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA