Új fordítású revideált bibliát tett elérhetővé az interneten a Magyar Bibliatársulat, melyben az Ószövetség és az Újszövetség minden könyve, evangéliuma és levele tartalomjegyzékkel ellátva található meg.

Új fordítású revidiált biblia