Isten hozta a Verőcei Római Katolikus Plébánia honlapján!

Templomunk és egyházközségünk védőszentje Szent András apostol, egyike Jézus első tanítványainak, akik követték Őt és, akiket apostolainak, küldötteinek választott. Az apostolok közösségéből született Pünkösdkor az Egyház, mikor a Szentlélek erejével eltelve elkezdték tovább adni a húsvéti örömhírt, hogy Jézus, akit értünk keresztre feszítettek, feltámadt és él.

Az apostolok közösségének nyomán szeretnénk mi is Jézus körüli család, közösség lenni, akik ebből a hitből élünk. Isten ugyanis szentháromságos egység, szeretet közösség, aki minden embert a Vele és egymással való közösségre hív. Nem külön-külön, hanem együtt von bennünket magához, amint a II. Vatikáni zsinat is megfogalmazza: „úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely Őt igazságban megismeri és szentül szolgál Neki. (LG 9)”

Közösség vagyunk tehát a hitünkben, és a reményünkben: közösen ünneplünk, együtt keressük a lelki táplálékot az Ige és az Oltáriszentség körül, közös programokat élünk meg, és a hétköznapokban is Jézust követve, a kölcsönös szeretet szerint igyekszünk élni. Hitünknek a családjainkban és közösségeinkben megélt és megosztott tapasztalata élteti a Jézusba vetett hitünket, erősíti a reményünket és növeli a szeretetünket.

Isten hívását követve, mint hajdan Szent András és a többi apostol, egyre élőbb módon mindnyájan bekapcsolódhatunk, ki-ki életkorának, életállapotának megfelelően, ebbe a Jézus körüli közösségbe.

A kisebb gyermekekkel egyelőre az elsőáldozásra való készület kapcsán találkozunk kb. kéthetente szombaton, de a nyári napközis táborban, illetve rendszeres plébániai játszó délutánokon tervezzük továbbra is együtt tartani, közösséggé formálni őket.

A felsős, illetve a középiskolás gyerekekkel, fiatalokkal hetente jövünk össze szombat esténként, hogy beszélgetve, tanítást hallgatva, játszva, filmet nézve illetve együtt szolgálva gazdagodjunk, krisztusi közösséggé és felnőtt keresztényekké alakuljunk.

Kéthetente egy délelőtt baba-mama közösség gyűlik össze a plébánián, hogy megosszuk terheinket és örömeinket és a közöttünk élő Isten örömhíréből táplálkozzunk.

Ugyancsak kéthetente azokkal a felnőttekkel töltünk együtt egy esti alkalmat, akik már felnőttként találkoztak Istennel és keresztségre, elsőáldozásra, bérmálásra készülnek.

Szeretnénk a hitüket régebb óta gyakorló felnőtteknek, idősebbeknek biblia-kört, felnőtt csoportot szervezni kéthetes rendszerességgel, illetve havonta az egyházközségünkhöz tartozó házaspároknak is alkalmat teremteni a hitben és szeretetben való közös gazdagodásra.

Noha egyházközségünkben mindnyájan meg vagyunk hívva egymás szolgálatára és segítésére, a szegények és rászorulók szolgálata különösképpen is plébániánk karitász csoportjának feladata.

Szent András apostolt gyakran látjuk abban a tevékenységben, hogy másokat Jézushoz vezet (Jn 1,41-42), közvetít (Jn 6,9), közben jár vagy szól mások érdekében Jézusnál (Jn 12,20-22; Mk 1,30). Mi is szeretnénk elvezetni a Jézussal való találkozás egyre teljesebb öröméhez másokat, mindenkit, aki Istent keresi.

Reméljük, hogy alakulóban lévő honlapunk is segítséget nyújt ehhez, valamit megsejtet, a közöttünk élő Jézusból és közelebb hívja Őhozzá a látogatót.

Fejérdy Áron atya