Válassza az Oldal lehetőséget

Lelki tükör

Ritkán gyónók számára – a Tízparancs alapján

Mikor gyóntam utoljára? Miért maradt el ilyen sokáig?

 1. Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!
  – Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?)
  – Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?)
 2. Isten nevét hiába ne vedd!
  – Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? – Milyen gyakran?)
  – Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? (Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?)
  – Esküdöztem fölöslegesen? – Szent dolgokkal tréfálkoztam?
 3. Az Úr napját szenteld meg!
  – Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?)
  – Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem részt?
  – Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?
  – A bűnbánati napokon szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)
 4. Atyádat és anyádat tiszteld!
  – Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik?
  – Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán, stb?)
 5. Ne ölj!
  – Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? – Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)
  – Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?)
  – Csábítottam-e mást bűnre?
 6. Ne paráználkodj!
  – Paráználkodtam-e? – Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant? (Vö. 50.l.)
  – Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?
  – Cselekedtem-e tisztátalan – mással vagy magammal („önkielégítés”?) (Hányszor?)
 7. Ne lopj!
  – Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)
  – Vigyáztam-e magam és mások holmijára?
  – Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, vonaton?)
  – Nem „lopom-e” az időt? – Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (Hittan, tanulás, munka?)
 8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!
  – Hazudtam? – Okoztam-e ezzel másnak kárt?
  – Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)
  – Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?
 9. -10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!
  – Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére, stb.?)
  – Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)

Rendszeres gyónók számára

 1. Isten terve rólam
 • Rendszeres vagyok-e az étkezésben – vagy gyakran torkoskodom?
 • Kötelességeimet (hittan, tanulás, munka) becsülettel örömmel végzem-e?
 • Lelkiismeretem által a Szentlélek vezet, hogy Isten terve megvalósulhasson bennem. – Azonnal követem-e lelkiismeretem indításait? (Pl. hogy ne válaszoljak egy sértésre; ne nézzek meg valamit; első szóra engedelmeskedjek; reggel azonnal ugorjak ki az ágyból, stb?)
 • Figyelek-e lelkivezetőm irányítására?
 • Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére? (Ima, szentírás, lelki olvasmányok, elmélkedések, stb. – lelkivezetőmmel való megbeszélés alapján?)
 • Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét?
 • Ne aggódjatok – mondja Jézus. Tudom-e rábízni magam Isten gondviselő szeretetére?
 •  Él-e bennem a vágy, hogy Isten terve teljesüljön bennem? – Hogy megtaláljam azt a hivatást, amire Isten szánt? – Imádkozom-e ezért?
 • Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy Jézus kibontakozhassék bennem. Nekem e célért csak egyet kell tennem: mindenben teljesítenem az Ő akaratát.
 • Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: most, itt hogyan tudom teljesíteni Isten akaratát?

Jézus a testvérben

Isten első akarata, hogy szeressük Őt és embertársunkat. (Amit egynek teszünk, Neki tesszük.)

 • Észrevettem-e Jézus jóságát embertársaimban? – Örömet szereztem-e nekik azzal, hogy megdicsértem a bennük levő jót? (Vagy sokszor megbíráltam őket?)
 • Legalább olyankor, ha nehezemre esett mások szolgálata, gondoltam-e arra, hogy embertársaimban Jézust szolgálom?
 • Azzal az elhatározással szoktam-e embertársaim közé menni (iskolába, hittanra, haza), hogy örömet akarok szerezni nekik? – Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet?
 • Tudtam-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? – Vagy minden áron ragaszkodom ahhoz?

Jézus a szenvedésben

Jézus a kereszten, majd elhagyottságában magára vette szenvedésünket. Azóta minden fájdalomban felismerhetjük Őt. Ha vele egyesülünk, minden szenvedés a feltámadásba vezet.

 •  Testi és lelki fájdalmaimban felismertem és köszöntöttem-e a szenvedő Jézust? Vele egyesülten örömmel ajánlottam-e fel szenvedésemet másokért?
 • Hibáim, gyengeségeim érzetében felismertem-e az értünk gyengévé lett Jézust? Így sikerült-e újrakezdenem az Ő erejében?
 • Szenvedésemben, kedvetlenségemben gondoltam-e arra, hogy a sötétségből a szeretet vezet ki? (vö. Jn 14,21; 1 Jn 3,14)
 • Ha egy hibázó, bűnös embert láttam, gondoltam-e arra, hogy Jézus érte is meghalt? – S tudtam-e Jézus szemével nézni rá?
 • Bármilyen fájdalommal, sötétséggel találkoztam, köszöntöttem-e ott is Jézust?

Szentháromságos küldetésem

Isten ajándékait, a szentségek kegyelmeit azért kapjuk, hogy használjunk vele másoknak; hogy ők is eljussanak Istenhez.

 • Gondolok-e arra, hogy felelős vagyok embertársaimért? – Hogy úgy kell szeretnem őket, hogy Jézus megszülethessék és növekedhessék bennünk?
 • Törekszem-e arra, hogy Jézus élhessen bennem? – Hiszen csak Ő tud bennem megtéríteni másokat!
 • Törekszem-e arra, hogy hittanostársaim és köztem növekedjék a szeretet? – Hiszen Jézus azt akarja, hogy erről ismerje meg Istent a világ!
 • Ha feszültség volt hittestvéreim és köztem, elkövettem-e mindent, hogy ez megszűnjék?
 • Végzek-e valami konkrét szolgálatot keresztény közösségem (egyházközség, hittanosok) érdekében? – Vajon mit tehetnék még?

Plébánia támogatási számlaszám

Verőce Szent András Plébánia:
11742094-20163154-00000000

PÜSPÖKI KÖRLEVÉL ANYAGI TÁMOGATÁS ÜGYÉBEN (2020. MÁRCIUS 24.)

Marton Zsolt püspök

Kapcsolat

Tel: +36 30 894 0110
e-mail: plebaniaveroce@gmail.com

Irodai ügyek intézése:
előzetes telefonos, vagy e-mailes egyeztetés alapján.

Aktuális információk

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN (2021. október 31.)

Marton Zsolt püspök

A járványügyi helyzet rosszabbodása miatt, püspök atya rendelkezése szerint, november 1-jétől a szentmiséken újra kötelező a maszk használata. Ismét mellőznünk kell a szenteltvíz bemártással történő használatát, a nyelvre áldozást, és a szentmisében a béke jelét is kézfogás nélkül adjuk át. Ügyeljünk a kellő távolság megtartására egymás között és betegen, köhögve vagy megfázásos állapotban ne jöjjünk el a szentmisére. Ez esetekben fel vagyunk mentve a szentmise-látogatás kötelezettsége alól.

Események naptára

2022. január
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategóriák

Ajánlott linkek

katolikus.hu

Magyar Kurír

Evangelium 365 honlap és szolgáltatások

Szentiras.hu

Károli biblia

Mária rádió internetes adás

Magyar Katolikus Rádió

Szent István Rádió Internetes adás

Vatican News

KÁRPÁT-MEDENCEI KATOLIKUS CSALÁDHÍREK

MAGYAR LITURGIKUS ÉS EGYHÁZZENEI INTÉZET

MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA