• A roráté szentmiséket, a vírushelyzet miatt, fönt a templomban tartjuk reggel 6h30-kor szerdán és pénteken.
  • Az advent folyamán közös vezetett imára, lelkigyakorlatra hívjuk a testvéreket kedden és csütörtökön este 20h00-tól internetes közvetítéssel.
  • Csütörtökön 17h30-tól szentségimádást tartunk a kápolnában.
  • A héten pénteken 19h00-tól a kis-ifiseknek (7-8. osztályos korosztálynak) lesz online alkalma.
  • Advent folyamán külön gyónási alkalmakat hirdetünk, hogy megtisztult lélekkel tudjunk készülni Urunk születésének ünnepére. A héten csütörtökön lesz gyóntatás 17h00-18h30 között a kismarosi templomban. A szentgyónásra segítség, ha a testvérek előre bejelentkeznek, feliratkoznak majd.
  • A vírusjárvány miatt kevesebben tudunk szentmisére jönni és ennek hatására a perselyadományokból származó bevétel is drasztikusan csökkent. Szeretettel jelezzük, hogy van lehetőség arra, hogy egyházközségünk számlaszámára átutalással küldjük el a perselybe szánt adományt. (Számlaszám: 11742094-20163154-00000000). Hálásan köszönjük mindazoknak, akik már élnek ezzel a lehetőséggel. A liturgikus, és lassan a polgári év végéhez közeledve, az önkéntes egyházi hozzájárulások (régi nevén egyházadó – ennek javasolt összege: éves jövedelmünk 1%-a) rendezésére is szeretettel hívjuk azokat, akik esetleg eddig elmaradtak vele! Köszönjük, hogy együtt hordozzuk egyházközségünk anyagi terheit!