Szám 11,25-29; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Uram, Mózes, tiltsd meg nekik!”, “Megtiltottuk neki, mert nem követ minket!