Zak 9,9-10; Róm 8,9.11-13; Mt 11, 25-30
“Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.”