MTörv 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.