ApCsel 15,1-2.22-29; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
Búcsúbeszédében Jézus megígérte tanítványainak, hogy a saját békéjét ajándékozza nekik: “Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.”