Kedves Testvérek,

a hirdetések helyett szeretettel küldök egy kis összefoglalást a járványos helyzet egyházi intézkedéseiről és hogy mit tudunk tenni, hogy mégse szenvedjen kárt lelki és közösségi életünk.

  • március 22. vasárnaptól kezdődően nem tartható nyilvános szentmise a katolikus templomokban.
  • gyóntatás és áldoztatás is szünetel ebben az időszakban. A gyónásra bűnbánattal felkészültek részesülhetnek az általános feloldozásban (a veszély elmúltával azonban pótolni kell a gyónást), illetve nagyon ajánlott az áldozás helyett a lelki áldozásban egyesülni Krisztussal. (Lásd a mellékelt tájékoztatót!)

Személyes gyónási lehetőségre csak nagyon indokolt (sürgős/súlyos) esetben kerülhet sor. Telefonon egyeztessünk!

Általános feloldozásban és lelki áldozásban azok részesülhetnek, akik egyébként is gyónhatnak, áldozhatnak. (Pl. kizáró ok az együttélés, rendezetlen házasság stb.)

  • A szentmisék helyett mindenki töltse a misére szánt időt lelki töltekezéssel (szentmise közvetítés megtekintése, rádión való hallgatás, imádság, szentírás-olvasás, zsolozsma, rózsafüzér, stb.)
  • A plébánián semmilyen közösségi összejövetel nem lesz a járványveszély elmúlásáig.
  • Telefonon és e-mail-en mindenféle kérdéssel elérhető vagyok.
  • banki átutalással lehet a különféle befizetéseket teljesíteni (mise kérés, egyházi hozzájárulás, adomány, vasárnapi persely, stb.). Plébániánk bankszámlaszáma: 11742094-20163154-00000000
  • A nővéreknél zárt templomban minden nap misézek és igyekszem a héten a plébániai templomainkban is egyszer „sine populo”, azaz hívek nélküli misét mondani értetek, közösségeinkért, a szentek közösségében titokzatos de valóságos módon veletek.

Szeretettel küldöm a most vasárnapi homiliát lelki táplálékul. A mai szentmiséről igyekszünk fölvételt is készíteni, így, aki szeretné talán a délelőtt végétől ilyen módon is meghallgathatja.

Imádkozzunk egymásért és maradjunk a szeretet kötelékében!

Szeretettel és imádsággal,

Áron atya