• Hétfőn lesz szent András apostol ünnepe, templomunk búcsújának napja. Este 18h00-kor tartunk a templomban ünnepi szentmisét. A járványhelyzetre való tekintettel a szentmise után nem tartunk agapét. A búcsúi szentmisét élő közvetítésben is követhetjük.
  • Az idei rorátékat, ugyancsak a vírushelyzet miatt, fönt a templomban tartjuk reggel 6h30-kor szerdán és pénteken.
  • Az advent folyamán közös vezetett imára, lelkigyakorlatra hívjuk a testvéreket kedden és csütörtökön este 20h00-tól internetes közvetítéssel.
  • Kedden délután 15h00-kor tartjuk Fuchs Jakab testvérünk gyászmiséjét a kápolnában.
  • A templomunk alatti stációk szépen ki lettek takarítva, száraz virágok és kis mécsestartók kerültek a fülkékbe. Rendszeres imával szeretnénk élővé tenni a Keresztút-járást. Minden hónap első péntekjén 16h30-kor rövid, kb. 30 perces keresztutat járunk, különböző szándékokra. Most pénteken is lesz ilyen imádság.
  • Csütörtökön 17h30-tól szentségimádást tartunk a kápolnában.
  • A héten pénteken kivételesen nem lesz roráte, hanem este 17h45-kor a kápolnában tartunk esőpénteki szentmisét.
  • Péntek este 19h00-tól a szentségekre készülő felnőtteknek, katekumeneknek lesz online alkalma.
  • Advent folyamán külön gyónási alkalmakat hirdetünk, hogy megtisztult lélekkel tudjunk készülni Urunk születésének ünnepére. A szentgyónásra segítség, ha a testvérek előre bejelentkeznek, feliratkoznak majd.
  • A vírusjárvány miatt kevesebben tudunk szentmisére jönni és ennek hatására a perselyadományokból származó bevétel is drasztikusan csökkent. Szeretettel jelezzük, hogy van lehetőség arra, hogy egyházközségünk számlaszámára átutalással küldjük el a perselybe szánt adományt. (Számlaszám: 11742094-20163154-00000000). Hálásan köszönjük mindazoknak, akik már élnek ezzel a lehetőséggel. A liturgikus, és lassan a polgári év végéhez közeledve, az önkéntes egyházi hozzájárulások (régi nevén egyházadó – ennek javasolt összege: éves jövedelmünk 1%-a) rendezésére is szeretettel hívjuk azokat, akik esetleg eddig elmaradtak vele! Köszönjük, hogy együtt hordozzuk egyházközségünk anyagi terheit!