• Az adventi szent időben Verőcén szerdán és pénteken vannak a hajnali szentmisék 6h15-kor fönt a templomban! Aki szeretné, 6h05-kor van fuvar a CBA parkolójától a templomhoz.
  • Advent négy hetének hétfőjén rövid lelkigyakorlatos estékkel készülünk Urunk születésének ünnepére. A szentmise és az elmélkedés minden héten másik településen van. Akik nem tudnak élőben részt venni, az interneten is követhetik, vagy utólag is megtekinthetik: https://youtu.be/73x00eLxgIs . A harmadik ilyen adventi alkalmat a verőcei templomban tartjuk, december 13-án, hétfőn. 17h45-kor lesz szentmise, majd 18h30-tól az elmélkedés. 19h00 és 20h00 között pedig szentgyónásra lesz lehetőség.
  • A héten szerdán, december 15-én, 17h00-tól lesz hosszabb gyóntatás a kápolnában.
  • Csütörtökön 17h30-tól szentségimádást tartunk a kápolnában.
  • Péntek este a kis-ifiseknek, 6-7-8. osztályosoknak lesz még karácsonyi alkalma 18h30-tól a közösségi házban.
  • A Kórházlelkészi Szolgálat alapítványa nevében hálásan köszönjük a kórtermek képeire szánt adományokat. Verőcén erre a célra 24 320,- forint gyűlt össze.
  • A Szent Erzsébet Karitász Csoport adventi élelmiszer gyűjtést hirdet. Tartós élelmiszer adományokat várunk a rászoruló idősek és nagycsaládosok részére. A csomagokat a kápolnában és a templomban lehet leadni december 19-e vasárnapig.
  • Kéthetente vasárnaponként a 9h30-as szentmise után ministráns foglalkozást tartunk a papnövendékek segítségével. Az alkalmakat kb. 20 percesre tervezzük. Szeretettel várjuk a ministrálni vágyó gyermekeket, 8 éves kortól. Legközelebbi alkalom december 12-én.
  • Szeretettel ajánljuk a testvéreknek Bárth Dániel történész könyvét a reformkori Verőcéről, az egykori plébános, Krizsány János írásainak tükrében. A könyvet 1000,-os áron kínáljuk és a befolyó összeget, a szerző felajánlásának köszönhetően a plébánia épületének felújítására fordítjuk. A könyvek a sekrestyében megvásárolhatók.