Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

Szép, hogy a polgári év utolsó napjának estéjén egyszersmind Szűz Mária Isten anyja ünnepének előestéje is van.