Józs 5,9a.10-12; 2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32

Örvendetes vasárnap van. A nagyböjt közepén előre örvendezünk már a húsvéti örömnek. Örvendezünk annak, hogy “Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Sőt ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát.”