Sir 35,15b-17.20-22a; 2Tim 4,6-9.16-18; Lk 18,9-14             “Bizony mondom nektek, ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem.