Ter 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9

Jézus maga mellé vette Péter, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre.