2Krón 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21

Amikor a Krónikák második könyve összefoglalóan elbeszéli a Babiloni fogság előzményeit és hetven évét, és azt, ahogyan Isten fölébreszti Kürosznak a perzsák királyának lelkét, hogy újra visszaérhessen az Ő népe saját földjére és templomot építhessen az Úrnak, talán nem érdemes leragadnunk annál, hogy az ószövetség mindezt úgymond Isten igazságos haragjaként és megengesztelődéseként fogalmazza meg.