ApCsel 2,1-11; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek.

Pünkösd ünnepén azzal a hittel ünnepeljük ezt az eseményt, hogy mindez ma is és mindennap bennünk, velünk is megvalósulhat.