• Pünkösd ünnepétől Egyházmegyénkben is bevezetésre kerül az Új Misekönyv. A Szentmise szövegében a hivatalos, latin nyelvű misekönyvhöz közelebb álló fordítás, valamint teológiai magyarázatok miatt történtek változások, illetve belekerültek az újabban bevezetett ünnepek és az újabb szentek miseszövegei is. Az új misekönyv abban is segíthet bennünket, hogy ne csak megszokottan, hanem megújult figyelemmel ünnepeljük a szentmisét. Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, két változást szeretnék kiemelni. A hívekkel közösen mondott részekben, a “gyónom a mindenható…” kezdetű bűnbánati imádságban ezentúl nem tesszük hozzá Szűz Máriához a “szeplőtelen” szót, mert az a latin szövegben sem szerepel. A másik változás a felajánláshoz kötődik. A latin szöveghez hűen ezentúl a pap külön utal arra, hogy a szentmise a hívek áldozata is. Nem csupán puszta fordítási kérdésről van szó, hanem teológiai különbségtételről. A Vatikáni Zsinat hangsúlyozza a hívek aktív részvételét, és hogy ők is valóságosan részt vesznek az áldozat bemutatásában, sőt, saját életük felajánlását teszik a kenyér és bor mellé az oltárra. Ezért a pap ezentúl magyarul is így szóltja majd meg a hívőket: “Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.” A válasz ugyanaz lesz rá, mint eddig. Aki részletesen szeretne tájékozódni az új misekönyvvel kapcsolatban, a honlapon talál ehhez kapcsolódó anyagot. https://www.veroceiplebania.hu/
  • Hétfőn és szerdán a megszokott időpontban, 17h45-kor lesz a kápolnában szentmise.
  • Csütörtökön 17h30-18h30 között szentségimádást tartunk a kápolnában.
  • Péntek délután 16h00-tól a tavalyi elsőáldozókkal, mikro-ifisekkel találkozunk Verőcén a közösségi házban.
  • Szombaton lesz a négy egyházközség közös zarándoklata Győrbe, Apor Vilmos vértanúságának helyére. A zarándoklatra a most vasárnapig lehetett jelentkezni. A zarándokokkal szombat reggel 6h45-kor találkozunk Verőcén a rendőrség előtti buszmegállóban és 7h00-kor Kismaroson a Művelődési Házzal szembeni buszmegállóban. A hazaérkezést este 18h00-körülre tervezzük.
  • Előre hirdetjük, hogy június 10-én, szombaton az esti szentmisében közösségünkből 23 gyermek járul először Szentáldozáshoz. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért és családjaikért!
  • Előre hirdetjük, hogy június 11-én, vasárnap, Úrnapján 9h00-kor lesz szentmise a templomban, utána pedig Úrnapi körmenetet tartunk, hálát adva azért, hogy az Oltáriszentség Jézus velünk van a hétköznapi életünk terein, a házaink között és szeretné, ha krisztusi közösségként fölragyogtatnánk az Ő jelenlétét.
  • Az idei napközis hittantáborba a jelentkezési információk a hátul kitett lapokon és az interneten is olvashatók. A jelentkezés az alábbi űrlapon történik: https://forms.gle/KiYBVcvBZbyZfReo8