Kedves Testvérek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a koronavírus járvány miatt templomainkban a hétvégétől (március 22.) határozatlan ideig szünetel a nyilvános liturgia: már szombat este sem lesz előesti szentmise.

A felvett miseszándékokat vagy magán szentmisében ajánljuk fel, vagy majd későbbi időpontban, mikor újra lehet közösségi szentmise.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a fertőzés elkerülése céljából általános felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

Mivel súlyos okból egy ideig most lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, helyette mindnyájan otthonunkban töltsünk kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén.

A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben az állami járványügyi előírásokat követjük.

Ebben a nehéz időszakban, mikor a közösen ünnepelt liturgia nem lehetséges, különösen is fontos táplálkoznunk a Szentírást olvasva és a megélt szeretet által. Az imádságban és a testvéri szeretetben, a szenvedőkben és a szenvedésben is Jézussal találkozunk és így a fizikai távolságban is a szeretet egységében maradhatunk. Nem kell félnünk, hiszen Jézus, aki a kereszten minden nyomorúságunkat magára vette, most is egészen közel van hozzánk és folyton ajándékozza nekünk az Ő feltámadt életét.

2020. március 17-én

Fejérdy Áron
plébániai kormányzó