Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17

Urunk megkeresztelkedése ünnepén a szentírási részekben elég erősen előkerül az igazság, igazságosság kérdése.