ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20

“Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”