ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53

A mennybemenetelkor, mikor a föltámadt Jézus utoljára jelenik meg látható alakban a tanítványoknak, arra hívja őket, hogy legyenek mindenütt a tanúi annak, amit Ő tett értük és az Ő jelenlétének és ehhez türelemmel várják a Szentlelket, az Atya ígéretét.