Iz 2,1-5; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44

Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett…