Iz 11,1-10; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12

Mikor Keresztelő János kivonult a pusztába és a megtérést és a mennyek országa közelségét hirdette, nagyon sokan kivonultak hozzá: “Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke.