• Hétfő este a kápolnában kivételesen nem lesz szentmise.
  • Szerda este a megszokott időben 17h45-kor lesz szentmise a kápolnában.
  • Csütörtök este 17h30-tól szentségimádást tartunk kápolnában.
  • Pénteken, december 31-én, este 18h30-kor tartjuk a polgári év végi hálaadó szentmisét.
  • Jövő szombat, január 1-je, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe, parancsolt ünnep. Verőcén 17h00-kor lesz szentmise a templomban!
  • A kápolnában aznap este nem lesz szentmise!
  • Jövő vasárnap a megszokott miserend érvényes.
  • Jövő vasárnap a 9h30-as után a ministrálni vágyó gyermekekkel találkozunk. Ezúttal a rövid alkalmat Áron atya tartja.
  • Szeretettel ajánljuk a testvéreknek Bárth Dániel történész könyvét a reformkori Verőcéről, az egykori plébános, Krizsány János írásainak tükrében. A könyvet 1000,-os áron kínáljuk és a befolyó összeget, a szerző felajánlásának köszönhetően a plébánia épületének felújítására fordítjuk. A könyvek a sekrestyében megvásárolhatók.