• Hétfőn és szerdán szokásos időben 17h45-kor lesz szentmise a kápolnában.
 • Szerda este 18h30-tól az egyháztanács tagjaival találkozunk a plébánián.
 • Csütörtökön 17h30-tól lesz szentségimádás a kápolnában.
 • Péntek délelőtt 11h00-kor       lesz  Ráduly    Ferenc     atya temetése Mátraszentimre-Fallóskúton. A temetésre külön buszt szervezünk. 7h30-kor találkozunk a Baptista templom közelében lévő buszmegállóban. A buszra jelentkezni a sekrestyében kitett lapon, illetve Menyhárt Móninál lehet e-mailben, vagy telefonon (pamenymoni@gmail.com; 06 30 197 5431). A busz költsége, egy nagylelkű támogatásnak köszönhetően, 2000,-Ft/fő. Aki teheti, ne külön, hanem a közös busszal jöjjön, hogy a busz valóban megteljen. Fontos információ, hogy Ferenc atyát urna sírba temetik, így nincs lehetőség koszorú elhelyezésre. Kérjük ne hozzunk a temetésre koszorút!
 • Péntek délután 16h00-tól a nano és mikroifiseknek lesz alkalma a közösségi házban.
 • Péntek este 18h00-kor a verőcei templomban gyászmise keretében imádkozunk Ráduly Ferenc atyáért, hogy azok is elbúcsúzhassanak tőle, akik a temetésen nem tudnak részt venni. A szentmisét követően Ferenc atya hajdani cserkészeinek vezetésével tartunk még rövid emlékezést, gyertyagújtást a templom előtti feszületnél.
 • A nagyböjtben péntek délután 16h30-kor keresztutat imádkozunk a kálvárián, különböző közösségeink vezetésével.
 • Szombat este a megszokott módon 17h00-kor lesz előesti szentmise a kápolnában.
 • Előre hirdetjük, hogy március 2-a szombat délelőtt kerül majd sor a roratén résztvevő gyermekek közös programjára.
 • Ugyancsak előre hirdetjük, hogy két hét múlva, március 2-a, szombat este 18h00-tól, az Ima-katekézis sorozat keretében közös nagyböjti lelkinapot tartunk.
 • Imádsággal, jelenléttel, böjttel újra van lehetőség közösen kiállni a Váci Jávorszky Ödön Kórház szakrendelője előtt a megfogant magzatok védelméért, megszületésükért. Részletekről a verőcei koordinátornál, Kiss Klárinál (klarissza@gmail.com 30-119-3858) érdeklődhetünk.
 • Továbbra is gyűjtünk pénzadományokat egy verőcei család számára, akiknek az előző hetekben leégett a házuk. Hálásan köszönjük a már beérkezett nagylelkű adományokat. Az adományokat vagy a templomban hátul elhelyezett dobozba lehet tenni, vagy a plébánia számlaszámára (11742094-20163154-00000000) lehet utalni „tűzkár támogatása” közleménnyel. Az adományokat karitász csoportunk juttatja el a károsult családhoz. Hálásan köszönjük!