Sir 27,30-28,7; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35

A düh és a harag egyaránt utálatos. Csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös.