Mk 10,46-52

Egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus, ott ült az útszélen.
Ennek a Bartimeus-nak mondhatnánk óriási szerencséje volt, hogy Jézus éppen arra járt, ahol ő koldulni szokott.