ApCsel 2,14.22-28; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35

Ugye lángolt a szívünk…

Ismerjük az emmauszi tanítványoknak ezt a lelkes mondatát és talán nekünk is van már olyan tapasztalatunk, hogy Jézus az Ő szavaival, jelenlétével lángra gyújtotta a szívünket.