Kedves Testvérek!

Beléptünk ebbe a különleges Nagyhétbe, amelyet otthonról fogunk most átélni. Abban biztosak lehetünk, hogy Krisztus húsvéti misztériuma mindenhová eljut így, otthonról bekapcsolódva is hatékonyan működik bennünk, ha kinyitjuk a szívünket és a mostani körülményeknek megfelelően igyekezzük szívből, lélekben végigélni. Krisztus halála és feltámadása ma is, így is megújítja az életünket, kapcsolatainkat, a világot, ha megengedjük Neki.

Mindenkinek ajánlom figyelmébe a legfrissebb püspöki rendelkezést:

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS A JÁRVÁNY IDEJÉRE

Néhány konkrét kérdés:

  1. Húsvéti szentgyónás.

Sajnos a jelen helyzetben nem szabad személyesen gyóntatnunk így a teljes bánat felindításával és az általános feloldozás lehetőségével élhet mindenki. Az általános feloldozás a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását.  (Ez most a teljes püspöki kar részéről megtörtént.!) Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így

meggyónni. A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát.

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

  1. Húsvéti szentáldozás

A jelen helyzetben csak halálveszély esetén áldoztathatunk. Így a lelki áldozással tudunk ezekben a nehéz napokban szentáldozáshoz járulni, Jézussal egyesülni. A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

A Szent Három nap liturgiája és Húsvéti Szentmise

Jelen helyzetben a Szent Három nap liturgiáját és a húsvéti szentmisét csak közvetítésen keresztül tudjuk követni, a TV csatornákon, vagy az internetes élő közvetítéseken. Annak ellenére, hogy nem tudunk a templomba menni, érdemes mégis otthon is szépen felöltözni, gyertyát gyújtani és kicsit rákészülni a liturgiára, hogy szívünkből valóban bekapcsolódjunk.

A Kismarosi és Verőcei Egyházközségek „hazai” liturgiáját a Kismarosi Ciszterci Nővérek Apátságából közvetítjük élőben a szent három nap alatt.

Nagycsütörtökön 18h00-kor

Nagypénteken 15h00-kor

Nagyszombaton 21h00-tól

Húsvét Vasárnap 9h00-kor

A youtube csatorna linkjét igyekszem időben és helyesen közzétenni! 🙂 Ez megtalálható lesz Egyházközségeink honlapján is.

  1. Otthoni virrasztás nagycsütörtökön

Aki szeretne,  otthonról vállalhat egy félórás, vagy órás imádságot, virrasztást nagycsütörtök este, az Olajfák-hegyén imádkozó Jézus mellett:

https://forms.gle/KqAn3m8TswyXC5gU9

  1. A templom nyitvatartása

Hogy senkit se csalogassunk el otthonról, különösen az idősebbeket ne, ezért külön nem határozunk meg nyitvatartási időt. Mindenki inkább otthon imádkozzék. Előre egyeztetett időpontban azonban Ibolya szívesen kinyitja a templomot: +36 70 3259157. 

A templom látogatása csak a járványügyi előírások és óvintézkedések szigorú betartása mellett lehetséges: A 60 év feletti korosztályt kérjük, ne jöjjenek a templomba semaradjanak otthonEgyszerre 2-3 főnél többen ne tartózkodjanak a templomban, és akkor is kellő távolságra egymástól. Legyen rajtunk maszk! belépéskor fertőtlenítsük a kezünket a kitett fertőtlenítővel! 

Áldott, bensőséges, lélekkel átélt nagyhetet kívánok mindenkinek! 
Imádsággal, szeretettel, lélekben együtt:

Áron a.