z 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38 ; Lk 3,15-16.21-22

Ti tudjátok […] hogyan kente fel az isten a Názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal.