ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

“Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.”

Közvetlenül a mennybemenetele előtt Jézus az Ő mindenre kiterjedő, végtelen, isteni hatalmáról beszél nekik.