• Az egyházmegyénkben érvényes november 10-én megjelent püspöki járványügyi rendelkezések néhány fontos pontja:
  • A kijárási tilalmon kívüli időpontban tartható továbbra is nyilvános szentmise (igeliturgia, zsolozsma, szentségimádás), de kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszk viselésre és a kézfertőtlenítésre.
  • Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók. Temetésen maximum 50 fő vehet részt.
  • A plébániai oktatások és közösségi összejövetelek csak online formában tarthatók.
  • Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős, vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, vagy hatósági karanténban vannak. A felmentés vonatkozik azokra is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában.
 • A rendelkezések értelmében a vasárnap 9h30-as szentmiséket, és hetente egy hétköznapi szentmisét élőben is fogunk közvetíteni. Ezeknek a megtekintési helyeit időben közzé tesszük egyházközségeink honlapján.
 • Hétfőn a Biblia-kör elmarad, illetve igény és lehetőség szerint megpróbáljuk online-módon megtartani.
 • Hétfőn és szerdán a megszokott időben lesz szentmise a kápolnában.
 • Szerda este a fiatal családos közösség összejövetele online formában lesz.
 • Csütörtökön 17h30-tól szentségimádást tartunk a kápolnában.
 • Péntek délután 16h00-tól megpróbáljunk a mini-ifis (5-6-os) korosztállyal online formában megtartani a plébániai alkalmat.
 • Péntek este 18h30-tól a katekumen csoport alkalmát is online formában tartjuk.
 • Szombaton, Krisztus Király napjának előestéjén 16h00-tól egy órás, gitáros dicsőítéssel egybekötött szentségimádással kapcsolódunk be az eucharisztikus kongresszus kapcsán meghirdetett, egész világon átívelő imádságba. A 17h00-kor kezdődő előesti szentmisét kivételesen a templomban tartjuk.
 • A vírusjárvány miatt kevesebben tudunk szentmisére jönni és ennek hatására a perselyadományokból származó bevétel is drasztikusan csökkent. Szeretettel jelezzük, hogy van lehetőség arra, hogy egyházközségünk számlaszámára átutalással küldjük el a perselybe szánt adományt. Számlaszám: 11742094-20163154-00000000. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik már élnek ezzel a lehetőséggel. A liturgikus, és lassan a polgári év végéhez közeledve, az önkéntes egyházi hozzájárulások (régi nevén egyházadó – ennek javasolt összege: éves jövedelmünk 1%-a) rendezésére is szeretettel hívjuk azokat, akik esetleg eddig elmaradtak vele! Köszönjük, hogy együtt hordozzuk egyházközségünk anyagi terheit!