• Hétfőn az esti szentmise előtt 17h00-tól a kápolnában, a mise után pedig 18h30-tól fönt a plébánián van szentgyónásra lehetőség. A Biblia-kör kivételesen elmarad.
 • Kedden délelőtt a baba-mamák összejövetelén is lesz szentgyónásra lehetőség.
 • Szerda este a kápolnában kivételesen igeliturgia lesz.
 • Nagycsütörtökön délelőtt 10h00-kor, Vácon a Barátok templomában lesz a krizmaszentelő mise, amelyen az egyházmegye papsága megújítja elköteleződését. Imádkozzunk egyházmegyénk papjaiért és papi hivatásokért. Nagycsütörtökön 19h00-kor lesz szentmise a templomban az Utolsó Vacsora emlékére.
 • Nagycsütörtökön 22h00-kor keresztutat imádkozunk a papnövendékek vezetésével. Gyülekező 21.45-től a Baptista Imaház előtti parkolóban.
 • Nagypénteken délelőtt tervezünk ministráns próbát. A próbák időpontja még megbeszélés alatt.
 • Nagypéntek délután 15h00-kor imádkozunk keresztutat a kálvárián.
 • Nagypénteken 19h00-kor ünnepeljük Urunk szenvedésének emlékezetét.
 • Nagyszombaton reggel 8h00-tól a szent sír őrzésére, a szent sírnál való imádságra lesz lehetőség a templomban. A hátul kitett lapon lehet feliratkozni.
 • Nagyszombat este 20h00-kor ünnepeljük húsvét vigiliáját a templomban.
 • Húsvét vasárnap reggel 8h00-kor a kápolnában, 9h30-kor pedig  templomban lesz szentmise.
 • Húsvét hétfőn 9h30-kor lesz szentmise a templomban.
 • Szent Erzsébet Karitász Csoportunk nevében és a rászorulók nevében is hálásan köszönjük a nagyböjti élelmiszergyűjtés során felajánlott sok-sok adományt!
 • A négy egyházközség húsvéti liturgiájának rendjét, valamint a gyónási lehetőségek időpontját külön táblázatban is megtekinthetjük.