• Örömmel és minden baleset nélkül megjártuk a kis-ifis hittantábort. Köszönjük a sok háttér-imádságot. Jövő héten az ifi-hittanosok táborához újra  számítunk a testvérek imádságára.
  • Hétfőn és szerdán a megszokott időben lesz szentmise a kápolnában.
  • Szombat este 17h00-kor a templomban lesz hálaadó szentmise, amelyben együtt adunk hálát Ráduly Ferenc atya 65 éves papi szolgálatáért. A kápolnában nem lesz szentmise! A szentmisén részt vesznek újmisés papjaink valamint egyházmegyénk papnövendékei, és köszönthetjük az újonnan felvett jelölteket is. A szentmise után agapéval készülünk, amire szeretettel várjuk sütemények felajánlását.
  • Előre hirdetjük, hogy augusztus 15-én, kedden, Nagyboldogasszony napján, amely parancsolt ünnep, este 18h00-kor lesz szentmise a templomban.
  • Egyházmegyénk főiskolája, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2023/2024. tanévre pótfelvételit hirdet katekéta- lelkipásztori munkatárs (KLM) levelező szakra. Érdeklődni és jelentkezni -életkortól függetlenül- lehet Fischli Szilvia tanulmányi munkatársnál (fischli.szilvia@avkf.hu +36-27-511-150/401) vagy dr. Lovassy Attila szakfelelősnél (lovassy.attila@avkf.hu +36-30-202-4636). Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 8. További információk, így a kántor szak pótfelvételijéről is: www.avkf.hu