ApCsel 2,1-11; Róm 8,8-17; Jn 14,15-16.23b-26

Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.