Kedves Testvérek,

szeretettel küldöm a hirdetéseket és mellékelem mint lelki táplálékot a mai prédikációt azoknak, akik a most biztonságból otthon maradtak.

Köszönöm, hogy lelkiismeretünk szerint komolyan vesszük a világi és egyházi intézkedéseket.

Ebben az időszakban, amikor nem tudunk találkozni a közösségi alkalmakon (misén is csak kevesebben), fontos, hogy otthoni, családi imádságainkkal, szeretettel végzet feladatainkkal megmaradva a szeretet egységében, élő maradjon közöttünk Isten szeretete, közössége.

Áldott, nagyböjti napokat!

Imádsággal,

Áron atya

  • Hétfőn és szerdán este a szokásos időben lesz szentmise a kápolnában.
  • A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a héten a közösségi alkalmak: a biblia-kor és a plébániai gyerekhittanok elmaradnak.
  • Csütörtökön 17h30-tól szentségimádást tartunk a kápolnában.
  • Péntek este 17h30-tól keresztutat imádkozunk a kápolnában.
  • Sajnálattal hirdetjük, hogy a jövő szombatra tervezett Szent Rita életéről szóló színielőadás ugyancsak elmarad. Reméljük a tavasz folyamán sor kerül még az előadás megtartására.
  • A püspökkari körlevél felhívásának megfelelően, idén is tartunk nagyböjti élelmiszergyűjtést. Az élelmiszer adományokat a sekrestyékben lehet leadni, március 22-e vasárnapig.
  • A jelen járványos helyzetre való tekintettel a jövő vasárnapi 8-as szentmisében elmarad idős vagy beteg testvéreink számára a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása.

A világban jelenlévő járvány terjedésének megelőzése érdekében püspökünk legfrissebb rendelkezéseihez igazodunk. Továbbra is életben vannak az eddigi óvintézkedések, mint a szenteltvíz eltávolítása, a kézbe áldozás és a kézfogás mellőzése. Új rendelkezés a perselyezés mise végére halasztása és a gyermekek kiskereszt adása nélkül történő megáldása. Mivel „jelen nehéz helyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és óvatosan kell eljárni. Aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, mielőtt közösségbe megy”.

Mivel a koronavírus az idősekre különös veszélyt jelent, őket és a róluk gondoskodókat fokozott óvatosságra hívjuk. Zsolt püspökünk rendelkezése szerint, arra kérjük idősebb, vagy beteg testvéreinket, hogy ne jöjjenek el a szentmisékre, hanem a rádió és tv közvetítésével vegyenek részt rajta. „A közszolgálati televízió igen örvendetes módon már a most következő vasárnapon szentmisét közvetít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk vagy más komoly okból nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek.” Idősebb testvéreink legfeljebb a hétköznapi, kisebb létszámú szentmisékre jöjjenek el és ott tudnak szentáldozáshoz járulni. Aki szeretné, megoldjuk háznál történő áldoztatását is. Ugyancsak kérjük, hogy, aki megfázás miatt tüsszög, köhög, az is inkább maradjon otthon. Hangsúlyozzuk, hogy a jelen helyzetben, aki nem hanyagságból, hanem a járvánnyal kapcsolatos veszély miatt marad távol a vasárnapi szentmiséről, nem követ el bűnt. A Püspöki Kar közleménye szerint „a jelenlegi helyzetben is érvényesek a Katolikus Egyház Katekizmusában (KEK 1281.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban.