ApCsel 5,12-16; Jel 1,9-11a 12-13.17-19; Jn 20,19-31

A feltámad Jézus első szava a tanítványokhoz, amit aztán újra meg is ismétel, hogy “Békesség nektek!”